Chale,

Yɛn Ara Asaase Nyi - Waƙa Akan

Ƙasa wannan ne ƙasa nmu.
Mu biya babba farashi.
Kakanninrmunrasarayuwanrsun.
Shi yanzu ne alhaki nmu.
Rashin kunya, cuta da son-kai lalata hali.
Ƙasa nmu domin soyayya bukatar hali.

Gaba Ɗaya

Idan kowane ɗan ƙasa yi mai kyau aiki sannan al'umma n samu lafiya da dukiya.

Kalman.

Verse 1
Yɛn ara ƙasa ni
Ɛyɛ abɔdenden ma yɛn
Mogya a nananom hwie gu, nya de too hɔ maa yɛn
Aduru me ne wo nso so
Sɛ yɛbɛyɛ bi atoa so
Rashin Kunya, nkotokrane ne son-kai
Ato yɛn bra mo dem na ye'sase ho do atɔm sɛ
Adi yɛn bra mu dɛm ama yen
Asaase hɔ do atɔmu sɛ

Chorus 2x

Ɔman no sɛ ɛbɛ yɛ yie oo
Ɔman no se ɛnyɛ yie oo
Ɛyɛ sɛ na ɔsɛ, ɔmanfo bra na yɛnnkyerɛ

Verse 2

Nhoma nimdeɛ huhu
Ngyan ana ade anyara kwa
Ne ɔbrakyɛw de ɔsɛe
Ɔman na ɛbɔ no ahohora
Asoɔmerɛ ne obupa yɔnko yiyɛ di pɛ daa
Ahofama ntetekwaam ma nnipa biara yiyɛ de
Ɔno nom n'edɛ asomdwoe ne nkɔsopa brɛ ɔman

Repeat Chorus

© Dr. Ephraim Amu Yɛn ara asaase nyi Ɛ yɛ abo denden ma yɛn Mbogya a nananom hueiee guee nyaee de toee hɔ maee yɛn Adu me nye wo nso so Sɛ yɛ bɛyɛ bi atoa so Nyimdee ntraso nkotokrane nye apɛsɛmenkomenya Adi yɛn bra mu dɛm ama yɛn Asaase hɔ dɔm atow sɛ Ngyeso Ɔman no sɛ ɛ bɛyɛ yie o Ɔman no sɛ ɛ rennyɛ yie o Ɛ yɛ saa anaa ɔsaa Ɔmamfo bra na ɛ kyerɛ

<< Wanda | Na Gaba >>