Yau Kalma: Fasaha

karanta

Yau Kalma: Fasaha

Haɗawa kowane yare. Hausa Na samun sha'awa. Na nan son fasaha. fasaha, nom.1 /f-a-s-a-h-a/ Haus

Yau Kalma: Dukiya

karanta

Yau Kalma: Dukiya

Haɗawa kowane yare. Hausa Na samun sha'awa. Na nan son dukiya. dukiya, nom.1 /-d-u-k-i-y-a/ Hau

Yau Kalma: Layi

karanta

Yau Kalma: Layi

Koyi soyayya, kowanerana.: "layi" in Hausa layi Hausa nom.1 layirka Indefinite article: layi Defin

Yau Kalma: Kusurwa-Huɗu

karanta

Yau Kalma: Kusurwa-Huɗu

p>Koyi soyayya, kowanerana.: "kusurwa-huɗu" in Hausa kusurwa-huɗu Hausa nom.1 Indefinite artic

Yau Kalma: Da'Ira

karanta

Yau Kalma: Da'Ira

Koyi soyayya, kowanerana.: "da'ira" in Hausa da'ira Hausa nom.1 fasali da'ira da layi Indefinite ar

Yau Kalma: Triangle

karanta

Yau Kalma: Triangle

Koyi soyayya, kowanerana.: "triangle" in Hausa triangle Hausa nom.1 Indefinite article: triangle

Yau Kalma: Dumukuraɗiyya

karanta

Yau Kalma: Dumukuraɗiyya

Haɗawa kowane yare. Hausa Na samun sha'awa. Na nan son dumukuraɗiyya. dumukuraɗiyya, nom.1 /-d-u-m-

Yau Kalma: Zaki

karanta

Yau Kalma: Zaki

Koyi soyayya, kowanerana.: "zaki" in Hausa zaki Hausa nom.1 Indefinite article: zaki Definite art

Yau Kalma: Gizo-Gizo

karanta

Yau Kalma: Gizo-Gizo

Koyi soyayya, kowanerana.: "gizo-gizo" in Hausa gizo-gizo Hausa nom.1 gizo-gizorta Indefinite arti