Masarauta Dabba

karanta

Masarauta Dabba

Learn new vocabulary from the Hausa Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef

Masarauta Dabba

karanta

Masarauta Dabba

Learn new vocabulary from the Hausa Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Haihuwa

karanta

Haihuwa

Haɗawa kowane yare. Hausa Na nan son yaro. Na haɗuwan aboki. Abokir za iyi taimaka ni. Na bukatarn h

Wata

karanta

Wata

Add "wata" in Hausa to your vocabulary. wata, nom.1 /wata/ Examples of wata Indefinite article: wa

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef

Wata

karanta

Wata

Add "wata" in Hausa to your vocabulary. wata, nom.1 /wata/ Examples of wata Indefinite article: wa

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef

Wata

karanta

Wata

Add "wata" in Hausa to your vocabulary. wata, nom.1 /wata/ Examples of wata Indefinite article: wa