fie.nipa,

Wanda ne?

Michelle Obama ne wanda?

Fathia Nkrumah ne wanda?

Rita Marley ne wanda?

Hillary Clinton ne wanda?

Barack Obama ne wanda?

<< Wanda | Na Gaba >>