kasahorow Sua,

Ananse Da Tukunyar Dabara

Ananse na son dabarar duniya n.
Oo, aa, dabarar duniya n.

Ya dafa tukunya da shiri.
Oo, aa, tukunya da shiri.

"Zan ɓoye dabarar, a ciki tukunyar."
Oo, aa, dabarar, a ciki tukunyar.

"Zan ɓoye tukunyar, bishiya a kan."
Oo, aa, tukunyar, bishiya a kan.

Ananse ya hau bishiya n, tukunyar, ciki nsa a kan.
Oo, aa, tukunyar, ciki nsa a kan.

Ntikuma gani Ananse, bishiya n a kan.
Oo, aa, Ananse, bishiya n a kan.

Ya dariya "ha ha ha"!
Oo, aa, "ha ha ha".

Ananse yifa tukunyar dabara.
Oo, aa, tukunyar dabara.

Dabara watsa kowane mutum zuwa.
Oo, aa, kowane mutum zuwa.

Kowa da kowa samu dabara kaɗan.
Oo, aa, dabara kaɗan.

Hausa Dictionary

na son
dabara
duniya
dafa
tukunya
shiri
ɓoye
bishiya

Hausa Library

English: My First Hausa Ananse Story

<< Wanda | Na Gaba >>