fie.nipa,

Shidda

Shidda: 6.

Sipile, sipile.
Ɗaya, ɗaya.
Biyu, biyu.
Uku, uku.
Hudu, hudu.
Biyar, biyar.
Shidda, shidda.

Hausa Dictionary

sipile
ɗaya
biyu
uku
hudu
biyar
shidda
<< Previous | Next >>