fie.nipa,

Bakwai

Bakwai: 7.

Sipile, sipile.
Ɗaya, ɗaya.
Biyu, biyu.
Uku, uku.
Hudu, hudu.
Biyar, biyar.
Shidda, shidda.
Bakwai, bakwai.

Hausa Dictionary

sipile
ɗaya
biyu
uku
hudu
biyar
shidda
bakwai
<< Previous | Next >>