Aiyewo,

"Oladimeji Alimi" Aiki

Oladimeji Alimi yi mene?

Oladimeji Alimi ne mai kyau ɗan-adam.

Ƙasarsa ne Najeriya.
Ya so Afirka. Ya karanta kowanerana. Mu son Oladimeji Alimi.

Aikirsa.

Oladimeji Alimi yi fim.

  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 1 (2009)
  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 2 (2009)
<< Wanda | Na Gaba >>