Nyamfowa 2:7

karanta

Nyamfowa 2:7

Tsoro kishiyar ne tsaro. #kishiya #tsoro #tsaro

Nyamfowa 3:7

karanta

Nyamfowa 3:7

Yau, na za nyi samu haƙuri. #yau #na #samu #haƙuri

Nyamfowa 3:9

karanta

Nyamfowa 3:9

Nema ci gaba. #nema #ci gaba

Nyamfowa 3:12

karanta

Nyamfowa 3:12

Koya wani wani abu. #koya #wani #wani abu

Nyamfowa 3:11

karanta

Nyamfowa 3:11

Yi da sauri aikirka. #yi #da sauri #rka #aiki

Nyamfowa 3:10

karanta

Nyamfowa 3:10

Su cen: wani za tayi yi ci gaba. Ei, ke za kayi yi ci gaba. #su #ce #wani #yi #ci gaba #ei #ke

Nyamfowa 1:1

karanta

Nyamfowa 1:1

Barka dansabuwar shekara!