fie.nipa,

Kwango

Kwango ne mene?

Kwango ne ƙasa wata, Afirka a ciki. Ƙasa wata ne [people] mai ƙungiya wata.

82000000 [people] rayun Kwango a ciki.

<< Wanda | Na Gaba >>