Barkadar,

Ghana: 'Yanci Da Adalci

Ghana ne ƙasa, Afirka. Rana 'yancir Ghana ne Laraba. 06 ga Maris, 1957.

Shugaba Ghana ne shugaban ƙasa. Manufa Ghana ne 'yanci da adalci.

Manaja Ghana ne kuma shugaban ƙasar.

Mutane

Mutane 27000000rayun Ghana.

<< Wanda | Na Gaba >>