Afia Obinim,

kasahorow

Kasahorow ne mene?

Kasahorow ne ƙungiya wata.

Kasahorow son yaren.

<< Previous