kasahorow Sua,

Ku ::: Mo

Antananarivo, Fes da Harare. ::: Antananarivo, Fes na Harare.

Antananarivo ::: Antananarivo
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.
Ku tafin, tafin, tafin. ::: Mo kɔ, kɔ, kɔ.

Fes ::: Fes
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.
Ku tafin, tafin, tafin. ::: Mo kɔ, kɔ, kɔ.

Harare ::: Harare
Na tafin, tafin, tafin. ::: Me kɔ, kɔ, kɔ.
Ke tafi, tafi, tafi. ::: Wo kɔ, kɔ, kɔ.
Ta tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Ya tafi, tafi, tafi. ::: Ɔ kɔ, kɔ, kɔ.
Mu tafin, tafin, tafin. ::: Yɛ kɔ, kɔ, kɔ.
Ku tafin, tafin, tafin. ::: Mo kɔ, kɔ, kɔ.

Learn something new from the Hausa ::: Akan Dictionary

  1. ku ::: mo
  2. mu ::: yɛ
  3. ya ::: ɔ
  4. ta ::: ɔ
  5. ke ::: wo
  6. na ::: me
#na #tafi #ke #ta #ya #mu #ku
<< Wanda