Museke,

Ma'Ana "Nyame Ndwom - Ɔ Nam Mframa Mu O"

Gane "Nyame Ndwom - Ɔ nam mframa mu o".

"Nyame Ndwom - Ɔ nam mframa mu o" ne waƙa.
Yare n waƙan ne Akan.

Ma'Ana

Yesu Yesu, ya yi aiki nsa.
Aiki nsa ne asiri.

Waƙa Akan

Ɔ nam mframa mu o
Ɔ reyɛ ne adwuma
Gyiisɛs Kraest, ɔ reyɛ ne adwuma
<< Wanda | Na Gaba >>