kasahorow Sua,

Su

Freetown, Huambo da Ibadan.

Freetown
Na tafi, tafi, tafi.
Kai tafi, tafi, tafi.
Ta tafi, tafi, tafi.
Ya tafi, tafi, tafi.
Mu tafi, tafi, tafi.
Ku tafi, tafi, tafi.
Su tafi, tafi, tafi.

Huambo
Na tafi, tafi, tafi.
Kai tafi, tafi, tafi.
Ta tafi, tafi, tafi.
Ya tafi, tafi, tafi.
Mu tafi, tafi, tafi.
Ku tafi, tafi, tafi.
Su tafi, tafi, tafi.

Ibadan
Na tafi, tafi, tafi.
Kai tafi, tafi, tafi.
Ta tafi, tafi, tafi.
Ya tafi, tafi, tafi.
Mu tafi, tafi, tafi.
Ku tafi, tafi, tafi.
Su tafi, tafi, tafi.

Learn something new from the Hausa Dictionary

  1. su
  2. ku
  3. mu
  4. ya
  5. ta
  6. kai
  7. na
<< Wanda | Na Gaba >>