Yau Kalma: Mai Ciniki

karanta

Yau Kalma: Mai Ciniki

Koyi soyayya, kowanerana.: "mai ciniki" in Hausa mai ciniki Hausa nom.1.2 mai kyau mai ciniki Inde

Yau Kalma: Dandalin Yanar-Gizo

karanta

Yau Kalma: Dandalin Yanar-Gizo

Koyi soyayya, kowanerana.: "dandalin yanar-gizo" in Hausa dandalin yanar-gizo Hausa nom.1 dandalin

Yau Kalma: Ciniki

karanta

Yau Kalma: Ciniki

Koyi soyayya, kowanerana.: "ciniki" in Hausa ciniki Hausa nom.1 Indefinite article: ciniki Defini

Yau Kalma: Haraji

karanta

Yau Kalma: Haraji

Koyi soyayya, kowanerana.: "haraji" in Hausa haraji Hausa nom.1.2 mu biyan harajir Indefinite arti

A'A

karanta

A'A

Add "a'a" in Hausa to your vocabulary. a'a, exc /-a'-a/ Examples of a'a Usage: na cen "a'a" Hausa D

Sannu

karanta

Sannu

Add "sannu" in Hausa to your vocabulary. sannu, exc /-s-a-n-n-u/ Examples of sannu Usage: aboki san

Tu Tu Gbɔ Vi

karanta

Tu Tu Gbɔ Vi

"Tu Tu Gbɔ Vi" ne waƙa. "Tu Tu Gbɔ Vi" yarer ne Fongbe. Kalmaje. Haƒoƒo 1 Tu tu gbɔ vi Tu tu gbɔ vi

Laburare

karanta

Laburare

Add "laburare" in Hausa to your vocabulary. laburare, nom.1 /-l-a-b-u-r-a-r-e/ Examples of laburare