Yau Kalma: Magini

karanta

Yau Kalma: Magini

HaÉ—awa kowane yare. Hausa Na samun sha'awa. Na nan son gida. Na haÉ—uwan magini. Maginir za iyi taima

Haihuwa

karanta

Haihuwa

HaÉ—awa kowane yare. Hausa Na nan son yaro. Na haÉ—uwan aboki. Abokir za iyi taimaka ni. Na bukatarn h

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef

Yau Kalma: Magini

karanta

Yau Kalma: Magini

HaÉ—awa kowane yare. Hausa Na samun sha'awa. Na nan son gida. Na haÉ—uwan magini. Maginir za iyi taima

Haihuwa

karanta

Haihuwa

HaÉ—awa kowane yare. Hausa Na nan son yaro. Na haÉ—uwan aboki. Abokir za iyi taimaka ni. Na bukatarn h

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef

Wata

karanta

Wata

Add "wata" in Hausa to your vocabulary. wata, nom.1 /wata/ Examples of wata Indefinite article: wa

Iska

karanta

Iska

Add "iska" in Hausa to your vocabulary. iska, nom.1 /is-ka/ Examples of iska Usage: iskar ne Indef