Hausa kasahorow: sayan littafi da taimaka kasahorow.