Ƙasa

karanta

Ƙasa

Add "ƙasa" in Hausa to your vocabulary. ƙasa, nom /ƙ-a-s-a/ Examples of ƙasa Indefinite article: ƙ

Tunani

karanta

Tunani

Add "tunani" in Hausa to your vocabulary. tunani, nom /-t-u-n-a-n-i/ Examples of tunani Indefinite

Na Sha'Awa "John Lewis"

karanta

Na Sha'Awa "John Lewis"

Gane na sha'awar "John Lewis". "John Lewis" ne mutum. Ƙasarsa ne Amurka. Yarer zuciyarsa ne Turanci.

Na Sha'Awa "Janet Kanini"

karanta

Na Sha'Awa "Janet Kanini"

Gane kyautan "Janet Kanini". Ƙasarta ne Kenya. Ta so ƙasarta. Ta karanta kowanerana. Ta ne mai kyau

Matthew 19:14

karanta

Matthew 19:14

Yesu so kowane ɗa. #Yesu #so #kowane #ɗa

Ƙoƙari

karanta

Ƙoƙari

Add "ƙoƙari" in Hausa to your vocabulary. ƙoƙari, nom.2 /ƙ-o-rƙ-a-r-i/ Examples of ƙoƙari Indefini

Aiki

karanta

Aiki

Add "aiki" in Hausa to your vocabulary. aiki, nom /-a-i-k-i/ Examples of aiki Usage: aikirta Indef

Nasara

karanta

Nasara

Add "nasara" in Hausa to your vocabulary. nasara, nom /-n-a-s-a-r-a/ Examples of nasara Usage: nasa

Mai Ɗaukar Nauyi

karanta

Mai Ɗaukar Nauyi

Add "mai ɗaukar nauyi" in Hausa to your vocabulary. mai ɗaukar nauyi, nom /-m-a-i ɗ-a-u-k-a-r -n-a-u