Start Learning In Hausa Today

karanta

Start Learning In Hausa Today

Your mind grows when you learn something new. Learning Hausa vocabulary is a great way to learn som

Odi Odi

karanta

Odi Odi

Odi odi O Baban Ladi O Ya ci amala O A ina ne O A Tudun-wada O Ga kura nan ta taho Ga kura nan ta ta

Wizboyy Ofuasia

karanta

Wizboyy Ofuasia

Ƙasa sa ne Najeriya.

Peter Buljan

karanta

Peter Buljan

Peter Buljan ne wanda? Peter Buljan ne adam wata. Ya ne mutum wata. Rayuwa sa. Ranar haihuwa sa

Hikima 13:3

karanta

Hikima 13:3

Hikima na kawo zaman lafiya. Nemi hikima

Ama Ata Aidoo

karanta

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoo ne wanda? Ama Ata Aidoo ne adam wata. Ta ne mace wata. Ƙasa ta ne Ghana. Rayuwa ta.

Adam's Apples Chapter 10

karanta

Adam's Apples Chapter 10

"Adam's Apples Chapter 10" ne mene? "Adam's Apples Chapter 10" ne fim wata. Gobe, mu za kallo "Adam'

Se-se-se-se-se

karanta

Se-se-se-se-se

Se se se se se Se se se se se Se na faru Se na faru Se na amsa Se na amsa Dinga dinga liyo Dinga din